close
1.

図書

図書
door J. d'Aulnis de Bourouill
出版情報: Leiden : S.C. van Doesburgh, 1874
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
door J.C. de Jonge
出版情報: Haarlem : A.C. Kruseman, 1858-1862
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
door M.L. van Deventer
出版情報: Haarlem : H. D. Tjeenk Willink, 1886-1887
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
door Gijsbert Karel grave van Hogendorp
出版情報: Zalt-Bommel : Joh. Noman en Zoon, 1854-1855
所蔵情報: loading…
5.

図書

図書
door G. Luttenberg
出版情報: Zwolle : J. J. Tijl, 1837
所蔵情報: loading…
6.

図書

図書
出版情報: 's-Gravenhage : Algemeene Lands Drukkerij, 1824
所蔵情報: loading…
7.

図書

図書
door Js. van den Bosch
出版情報: Amsterdam : Johannes van der Hey, 1818
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
Redevoering over de gepastheid en noodzakelijkheid van een patronaat over de armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgeoefend door W. H. Suringar. (Leeuwarden : G. T. N. Suringar , 1842)
Over de oorzaken en gevolgen der heerschende armoede in Nederland, en de middelen tot derzelver herstel. (Haarlem : A. C. Kruseman , 1843)
Proeve van onderzoek naar de meestdoeltreffende middelen, om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen, te voorzien, inzonderheid in betrekking tot de stad Amsterdam. (Amsterdam : S. J. Prins , 1841)
Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen, om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen, te voorzien, door den schbijver der proeve van onderzoek, euz. (Amsterdam : S. J. Prins , 1842)
Opwekking tot persoonlijke medewerking tegen de vermeerdering der armoede, en het misbruik van sterken drank, ter bevordering van het doel der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen uitgesproken door A. A. Stuart. ([S.l.] : [S.n.] , 1842)
Het armwezen, of de groote vraag van onzen tijd : Uit het Hoogduitsch eene bijdrage voor de Christelijke Bladen ; uigegeven door M. A. Amshoff. (Groningen : R. J. Schierbeek , 1841)
Middelen ter beteugeling van het misbruik van sterken drank voorgesteld door W. Egeling. (Haarlem : J. B. van Loghem , 1842)
Verslag van de Vrouwen-Vereeniging te Groningen ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de geringere volksklasse, over hare werkzaamheden gedurende het vierde jaar van haar besttan, 1841 : gedaan aan de begunstigers der vereeniging. (Groningen : A. L. Scholtens , [1841])
Redevoering over de gepastheid en noodzakelijkheid van een patronaat over de armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgeoefend door W. H. Suringar. (Leeuwarden : G. T. N. Suringar , 1842)
Over de oorzaken en gevolgen der heerschende armoede in Nederland, en de middelen tot derzelver herstel. (Haarlem : A. C. Kruseman , 1843)
Proeve van onderzoek naar de meestdoeltreffende middelen, om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen, te voorzien, inzonderheid in betrekking tot de stad Amsterdam. (Amsterdam : S. J. Prins , 1841)